E-health is verouderd, m-health is het helemaal

Werden E-health initiatieven en bijkomend onderzoek op het Telecare en telehealth congres in 2011 nog gepresenteerd als een relatief nieuw fenomeen, dit jaar was de boodschap meer: E-health is een gegeven waar we niet om heen kunnen.

In verschillende bijdragen kwam naar voren dat wetenschappelijke onderbouwing belangrijk is, maar zeker geen voorwaarde voor de inzet van telehealth en telecare. Breed gedragen is het beeld dat we weten en voelen dat het werkt en effectief is, we moeten vooral doorgaan met het gebruik en de verdere ontwikkeling van E-health en een en ander goed monitoren.

Lees meer