Maak van faalangst faalplezier

Fouten maken vinden we eng. We vermijden ze daarom liever. Terwijl iedereen weet dat je juist door te falen zo veel kunt leren en beter kunt worden. Dit is de faalparadox.

Fouten maken moet

Waarom blijven we allemaal zo graag in onze veilige comfort zone zitten, terwijl we weten dat dit niet productief is?

Gemengde teams van mannen en vrouwen komen tot betere prestaties

Gemengde teams presteren beter dan teams die vooral bestaan uit mannen en mogelijk ook beter dan teams met een meerderheid van vrouwen.

Working Together Teamwork Puzzle ConceptFotocredits: Scott Maxwell (cc)

Sander Hoogendoorn deed onderzoek naar het effect van diversiteit in teams op hun prestaties. Hij keek niet alleen naar diversiteit in geslacht, maar ook naar diversiteit in etniciteit en in cognitieve vaardigheden.

Teamwork leidt niet automatisch tot betere zorg

Door toenemende vraag naar zorg, minder aanbod in personeel en bezuinigingen is het optimaal inzetten van mensen en middelen noodzakelijk. Teamwork is daarbij cruciaal, maar leidt niet automatisch tot betere zorg. Dat stelt Martina Buljac in haar proefschrift Health teams – Analyzing and improving team performance in long-term care waarmee zij op donderdag 8 maart 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).