Protestloop tegen sluiting FPC Oldenkotte

Werknemers van het forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte in Rekken hebben samen met andere jusititiele inrichtingen (o.a. PI Karelskamp en FPC Veldzicht) een “Protest-loop” georganiseerd tegen het verlies van werkgelegeheid in Oost-Nederland.

Manifestatie FPC Oldenkotte

De protestbijeenkomst op de Oude Markt in Enschede begint vrijdag 29 maart 2013 om 19.30 uur. De “Protestloop” gaat om 20.00 uur van start.

Doorbreken medisch beroepsgeheim?

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een nota van wijziging bij het wetsvoorstel forensische zorg, dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. De nota betreft de regeling die het mogelijk maakt om van verdachten van misdrijven waarvoor tbs opgelegd kan worden bestaande medische gegevens te vorderen bij behandelend artsen.

Wachtlijsten voor TBS-plekken laatste jaren afgenomen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een eerste marktscan forensische zorg uitgebracht. De scan geeft een beeld van hoe de forensische zorgmarkt er nu uitziet, vlak voor de invoering van prestatiebekostiging. De NZa verwacht hiervoor deze zomer een definitieve aanwijzing van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Staatssecretaris Teeven wil medisch beroepsgeheim openbreken voor tbs

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat rechters patiëntdossiers krijgen van verdachten die weigeren mee te werken aan tbs-onderzoek. Niemand kan een verdachte dwingen mee te werken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid.

Verdachten weigeren vaak medewerking omdat zij daarmee tbs (terbeschikkingstelling) denken te voorkomen. Tbs duurt meestal langer dan gevangenisstraf. Teeven wil de rechter deze mogelijkheid geven via de Wet forensische zorg die binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken.

Minder TBS is niet in belang van samenleving

De rechter legt de laatste tijd steeds minder vaak TBS op. Werden in 2005 nog 207 TBS-maatregelen opgelegd, in 2010 waren dit er nog maar 107. Tegelijkertijd wordt de verblijfsduur van de TBS-gestelden, steeds langer. Veroordeelden die in 1998 instroomden zaten gemiddeld tien jaar ‘vast’, terwijl degenen die in