Stijging prijs beperkt bij merendeel tandartsen

Veel mondzorgaanbieders blijven met hun prijzen in de buurt van de prijzen van vorig jaar. Dat blijkt uit eerste onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa monitort voor de minister de marktontwikkelingen nu er sinds 1 januari 2012 vrije prijzen zijn voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici. Voor de eerste prijspeiling onderzocht de NZa acht prestaties en vergeleek de prijzen van nu met die van 2011.

Tandartsen duurder dan vergoeding zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vergoeden in veel gevallen niet meer de volledige behandeling van een tandarts. 95 procent van de tandartsen vraagt meer voor een kroon dan door de zorgverzekering gemiddeld wordt vergoed. 87 procent van de tandartsen rekent meer voor een vulling. Door de hoge tarieven van de tandartsen en lage vergoedingen van de zorgverzekeraars moet de consument het verschil bijbetalen.” Dat maakt de onafhankelijke vergelijker www.verzekeringssite.nl bekend.

Zorgverzekeraar CZ stuurt aan op mislukken experiment met vrije prijzen in de mondzorg

Zorgverzekeraar CZ stuurt aan op mislukken van het experiment met vrije prijsvorming in de mondzorg. Dit stelt de SMK in een brief aan de zorgverzekeraar. Aanleiding zijn uitspraken in het Radio 1 journaal op donderdag 12 januari 2012. De SMK staat voor Samenwerkende Mondzorgkoepels, waarin alle beroepsgroepen in de mondzorg zijn vertegenwoordigd.

Zorgverzekeraars bezorgd om tariefstijging tandartsen

Zorgverzekeraars maken zich zorgen om de tariefstijgingen van de tandartsen. Uit eerste signalen blijkt dat de gemiddelde tandartstarieven in 2012 aanzienlijk stijgen. Zorgverzekeraars vinden dat mondzorg voor kinderen uit de basisverzekering breed beschikbaar moet blijven zonder bijbetaling. Zij zetten alles op alles om excessieve tariefsverhogingen te signaleren en te voorkomen. Consumenten en premiebetalers mogen niet de dupe worden van een experiment met vrije prijzen.

NMT verwacht geen grote stijging tandartskosten

De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) verwacht dat het merendeel van de tandartsen slechts een inflatiecorrectie zal toepassen. Berichten van verzekeraars over stijgingen van tien tot dertig procent zijn onjuist. Voorzitter Rob Barnasconi: “De tarieven in 2012 zijn anders opgebouwd dan in 2011.

Zorgverzekeraars oorzaak duurdere tandheelkundige zorg

Duurdere tandheelkundige zorg is vooral te danken aan zorgverzekeraars. Zo vergoeden de meeste verzekeraars vanaf 1 januari 2012 slechts een percentage van een maximumbedrag, waar dit voorheen het volledige bedrag was. De zorgverzekeraar VGZ vergoedt bijvoorbeeld slechts 80% van een door hun vastgesteld maximumbedrag, terwijl dit voorheen 100% van het tandartstarief was. Voor de patiënten kan de rekening daarom soms wel 41% duurder uitvallen.