Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan

Vier- en vijfjarigen zijn prima in staat om Engels te leren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen.

Uit het onderzoek dat op verzoek van minister Marja van Bijsterveldt eind 2009 is gestart, blijkt dat leerlingen een hoger niveau voor Engels halen en dat het Nederlands op peil blijft. De afdeling Toegepaste Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voert dit onderzoeksproject ‘The Foreign Languages in Primary school Project’ (FLiPP) uit samen met de Universiteit Utrecht en het ‘Europees Platform – internationaliseren in onderwijs’.

Lees meer

Concrete afspraken aanpak taalachterstand jonge kinderen

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bekrachtigen maandag 12 maart 2012 de gemaakte afspraken om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken.

De minister verdeelt de komende jaren extra geld over de G4 en G33 voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen: in 2012 gaat het om 70 miljoen en vanaf 2013 95 miljoen euro per jaar. Dit geld uit het Regeerakkoord komt bovenop het bestaande budget van 261 miljoen euro dat jaarlijks al over alle onderwijsachterstandsgemeenten wordt verdeeld.

Lees meer

Taalvaardige immigranten hebben betere toegang tot specialistische zorg

Voor het gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg is een goede taalvaardigheid voor immigranten cruciaal. Dit zou daarom meer aandacht moeten krijgen dan mogelijke gezondheidsrisico’s. Dit stelt Semiha Denktas in haar proefschrift

Lees meer