Taal leren? Dump de grammatica

vreemde taal leren

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt bij het leren van moderne vreemde talen doorgaans veel grammatica aangeboden. Maar is grammatica-instructie en oefening een onmisbare medicijn in de beginfase van taalverwerving, of heeft het hooguit een placebo-effect? Door alle grammatica-instructies en oefeningen in de lessen Engels achterwege te laten bij een hele jaarlaag op … Lees meer

Tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas

Basisscholen kunnen straks 15 procent van hun onderwijstijd in het Engels lesgeven. Daarnaast start in 2014 op twintig basisscholen een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Dit staat in het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs dat Staatssecretaris Dekker woensdag 10 juli 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Welke BN’er spreekt het beste Engels?

Op woensdag 22 mei 2013 reikt strafpleiter Wim Anker namens het Taalcentrum-VU de Duidelijketaalprijs 2013 uit aan de bekende Nederlander die het beste Engels spreekt. Het Taalcentrum-VU deed hiervoor onderzoek naar vijftien BN’ers, waaronder Armin van Buuren, Robbert Dijkgraaf, Neelie Kroes en Rem Koolhaas. Uit het onderzoek komt een verrassende winnaar naar voren.

Lees meer

Taaleis voor buitenlandse werknemers bij tijdelijke klus

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met dit besluit.

Lees meer

Nederland in top 3 best Engelssprekende landen ter wereld

Wie dacht dat Nederlanders alleen steenkolen-Engels spreken, heeft het mis. Uit de door EF Education First samengestelde EF English Proficiency Index (EPI, de eerste internationale ranglijst voor Engelse taalvaardigheid) blijkt dat Nederland wereldwijd op nummer 3 staat van de 54 geteste niet-Engelstalige landen.

EF Education First

Alleen de Zweden en de Denen spreken beter Engels. Uit de EPI blijkt tevens dat een goede Engelse taalvaardigheid en de welvaart in een land hand in hand gaan.

Lees meer

Scholen besteden meer aandacht aan taal en rekenen

Basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en de mbo-scholen besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenonderwijs.

1

Tegelijkertijd blijkt dat scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo meer tijd nodig hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op de exameneisen voor taal en rekenen. Die tijd krijgen ze. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Experiment legt evolutionaire wortels van taal bloot

Op de wereld worden veel verschillende talen gesproken, maar er bestaat een onderliggend taalsysteem, waarin iedereen op dezelfde manier zinnen bouwt. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marieke Schouwstra. In een experiment waarbij zij sprekers van verschillende talen liet communiceren zonder woorden, bleken de proefpersonen de boodschap die ze moesten overbrengen allemaal op dezelfde wijze te structureren.

Lees meer