Gebrekkig taalbegrip autisten is een aandachtsprobleem

Mensen met autismespectrumstoornissen begrijpen anderen vaak niet goed. Deels komt dat omdat ze zich moeilijk in hen kunnen verplaatsen, maar daarnaast lijkt er sprake te zijn van een beperkt taalbegrip.

onbegrip

Of ligt het nog anders? Psychologe Sophieke Koolen ontdekte dat het taalbegrip van autisten verbetert als hen gezegd wordt waarop ze moeten letten. Ze promoveert op 14 februari 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees meer

Concrete afspraken aanpak taalachterstand jonge kinderen

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bekrachtigen maandag 12 maart 2012 de gemaakte afspraken om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken.

De minister verdeelt de komende jaren extra geld over de G4 en G33 voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen: in 2012 gaat het om 70 miljoen en vanaf 2013 95 miljoen euro per jaar. Dit geld uit het Regeerakkoord komt bovenop het bestaande budget van 261 miljoen euro dat jaarlijks al over alle onderwijsachterstandsgemeenten wordt verdeeld.

Lees meer