Patiëntveiligheid in VUmc

Openlijk praten over incidenten en het leren van fouten is nog niet zo lang gemeengoed in de ziekenhuiszorg. Daarvoor speelde angst voor ‘Amerikaanse’ vervolgingspraktijken en schaamte een belangrijke rol. De laatste jaren

LiveSTRONG symposium in Utrecht

Op 2 oktober in 1996 werd de diagnose van kanker bij Lance Armstrong vastgesteld. Deze dag dient daarom zowel ter inspiratie als erkenning voor de 28 miljoen mensen die wereldwijd met kanker te maken hebben.

Weekblad Elsevier organiseert symposium voor de zorg

Op 20 oktober 2010 organiseert weekblad Elsevier het symposium ‘kwaliteit in de zorg en (grenzen van) openbaarheid’ in Den Haag. Aanleiding voor het symposium is de publicatie van het geheel vernieuwde