Een nieuwe toekomst voor de Korsakovzorg

De nieuwste ontwikkelingen in de Korsakovzorg worden onthuld tijdens een symposium op donderdag 8 november 2012 bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Twee jaar geleden is prof.dr. Anne Goossensen, naar aanleiding van handelingsverlegenheid onder Korsakovprofessionals, het project ‘Innovatie in de Korsakovzorg’ gestart. Tijdens het symposium worden de vijf eindproducten van het project gepresenteerd.

Symposium: Aan nachtmerries valt iets te doen

Op zaterdag 10 november 2012 komen drie experts de nieuwste inzichten uit de doeken doen over behandelingen van nachtmerries waarvan de effectiviteit is bewezen. Voor wie er mee kampt en voor hun zorgverleners is er veel bruikbare kennis te vinden op deze middag. Het symposium vindt plaats in het Planetarium in Amsterdam Zuid-Oost; de organisatie is in handen van Vereniging voor de Studie van Dromen droom (VSD).

Onderzoek naar geluk

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam start een nieuw multidisciplinair kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek, met een focus op geluk en economie. Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) wil koploper worden op het gebied van geluksonderzoek. De aftrap van EHERO vindt plaats tijdens het symposium ‘Doorbraken in het geluksdenken: kosten, baten en impactmeting’ op vrijdag 22 juni 2012 in het Erasmus Expo & Congrescentrum.

Wie wint de Vaderdagtrofee 2012?

Hoe sterk moet je zijn als betrokken vader? Hoeveel ruimte krijgen vaders voor betrokken vaderschap en gedeeld ouderschap van de maatschappij? Hoe belangrijk zijn vaders voor kinderen? Die vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse symposium over vaderschap op vrijdag 15 juni 2012.

Mooi! Symposium over schoonheid in de oudheid en nu

Een mooi gedekte tafel of een mooi gebouw om in te werken. Wie zich omgeeft met mooie dingen voelt zich daar beter bij. Blijkbaar is schoonheid in het dagelijks leven belangrijk. Maar was dat in de oudheid ook al zo? Hoe werd toen tegen schoonheid aangekeken?

BBC documentaire: Roger Scruton – Why Beauty Matters (2009)

Cees Leijenhorst, filosoof aan de Radboud Universiteit Nijmegen en conservator Christian Greco gaan in dit symposium in op deze vragen.

Palliatieve zorg zonder beperkingen

Donderdag 12 april 2012 houdt Agora het symposium ‘Palliatieve zorg zonder beperkingen’, over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In workshops gaan de deelnemers aan de slag met de thema’s uit Zorgen tot de laatste dag, een uitgave van het NIVEL.

Monumenten in brand

Op dinsdag 20 maart 2012 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ‘Brand in Monumenten’, het symposium over brandveiligheid en monumenten.

Een actueel thema, gezien de recente branden in twee monumentale boerderijen in de Drentse gemeente Aa en Hunze. En de afgelopen twee jaar zijn er 77 branden in cultureel erfgoed geweest zoals kerken, een theater en vooral woonhuizen.