Subsidie voor genetisch onderzoek naar COPD bij niet-rokers

Marike Boezen, hoogleraar Epidemiologie in het UMCG, heeft een consortiumsubsidie van € 845.000 gekregen van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) voor genetisch onderzoek naar de oorzaak van COPD bij niet-rokers. COPD is een veelvoorkomende longziekte die de kwaliteit van leven sterk aantast. Boezen voert het onderzoek uit in samenwerking met de afdeling Genetische epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Aderverkalking rond hart heeft straks geen geheimen meer

De afdeling Cardiologie van het Erasmus MC krijgt van de EU een subsidie van 1,9 miljoen euro voor een diepgravend onderzoek naar plaques in de vaten rond het hart. Met het geld gaan onderzoekers proberen deze plaques, ook wel aderverkalking genoemd, van A tot Z te doorgronden. De kennis die wordt vergaard zal er naar verwachting toe leiden dat minder hartinfarcten een dodelijke afloop krijgen en dat minder vaak onnodige medische ingrepen worden verricht.

Lees meer

Subsidie KWF aan Open Universiteit voor onderzoek bewegen na kanker

KWF Kankerbestrijding verstrekt aan de Open Universiteit een onderzoekssubsidie van 500.000 euro. De subsidie is bestemd voor onderzoek gericht op de ontwikkeling en effecten van online beweegadvies aan mensen die herstellen van darm- of prostaatkanker. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met onder meer de Universiteit Maastricht.

Lees meer

Bedrijfsleven toont grote interesse in biodiversiteit

Twaalf bedrijven gaan aan de slag met het verduurzamen van hun productieprocessen. Zij krijgen daarvoor financiële steun uit de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven, die op initiatief van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE) van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL is opengesteld door Agentschap NL.

Lees meer

Maag Lever Darm Stichting laat het Nederlands publiek beslissen

Dit jaar heeft de Maag Lever Darm Stichting het Nederlands publiek voor de eerste keer gevraagd via internet te stemmen op twee wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van darmkanker. Het onderzoek met de meeste stemmen ontvangt een onderzoekssubsidie van 220.000 euro van de Maag Lever Darm Stichting.

Lees meer

‘Innovatie noodzakelijk voor betaalbare duurzame energie’

Nederland steunt het streven van de Europese Commissie duurzame energie in prijs te laten concurreren met fossiele energiebronnen zoals kolen en olie. Door innovatie kan duurzame energie goedkoper worden, zodat het op den duur niet meer afhankelijk is van overheidssubsidie.

Lees meer