Startstuderen.nl brengt alle studie-informatie onder één dak

Vanmiddag lanceert minister Bussemaker samen met de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl.

Startstuderen.nl

Startstuderen.nl is het centrale informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Van profielkeuze tot afstuderen, op startstuderen.nl vinden aankomende studenten alles over een goede studiekeuze, geldzaken en huisvesting.

Lees meer

Bussemaker pakt uitval overstap vmbo-mbo aan

Nog te veel jongeren haken af voordat zij begonnen zijn aan een mbo-opleiding. Als het aan minister Bussemaker (OCW) ligt komt daar een einde aan, bijvoorbeeld door het aanmeldmoment voor leerlingen te vervroegen naar uiterlijk 1 mei.

Educatie, schoolbord

Dit schrijft de minister donderdag 6 maart 2014 in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Lees meer

Mirjam Sterk nieuwe Ambassadeur Jeugdwerkloosheid

Mirjam Sterk gaat als nieuwe Ambassadeur Jeugdwerkloosheid aan de slag. Dat maakten minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en minister Jet Bussemaker (Onderwijs) woensdag 3 april 2013 bekend tijdens hun bezoek aan MBO College Lelystad, waar zij in gesprek gingen met jongeren over studie- en beroepskeuze en de rol van onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer

Proefstuderen aan Erasmus Universiteit

Precies 650 leerlingen uit VWO-5 en -6 van scholen uit de regio Rotterdam komen op de Erasmus Universiteit Rotterdam een of twee dagen proefstuderen.

Erasmus Proefstuderen 2013

Op deze dagen volgen de aankomende studenten speciaal voor hun gemaakte hoor- en werkcolleges. Voorafgaand maken zij een opdracht of lezen een wetenschappelijke tekst. Zo maken zij diepgaand kennis met de opleiding van hun keuze.

Lees meer

Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel

Het kabinet wil €1,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen bijdrage te vragen voor hun studie. Om ervoor te zorgen dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen, blijft de aanvullende beurs bestaan en wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd.

Lees meer

Kies een studie die bij je past

Minder uitval door een niet-passende studiekeuze, betere ondersteuning bij het kiezen van de juiste studie en studenten trekken die het beste uit zichzelf willen halen.

Matching aan de Universiteit Utrecht

Dat beoogt de Universiteit Utrecht. Bachelorstudenten die per 1 september 2013 in Utrecht komen studeren, moeten daarom een matchingstraject doorlopen.

Lees meer

Studiekeuze123.nl compleet vernieuwd

Studiekiezers kunnen nu nog makkelijker zoeken naar opleidingen. Met meer dan 2.500 keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs is het vinden van een studie die bij je past niet eenvoudig. Op Studiekeuze123.nl is daarom objectieve informatie te vinden van alle erkende opleidingen.

De onafhankelijke website Studiekeuze123.nl wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer