Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel

Het kabinet wil €1,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen bijdrage te vragen voor hun studie. Om ervoor te zorgen dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen, blijft de aanvullende beurs bestaan en wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd.

Lees meer

Medische studenten teleurgesteld over bezuinigingsplannen

Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) heeft met teleurstelling kennis genomen van de plannen tot bezuiniging op het hoger onderwijs. Studenten zullen het in de toekomst zonder studiefinanciering in de masterfase van hun studie moeten stellen. Ook wordt het studenten-OV-reisrecht ingekort. Het LMSO snapt dat er bezuinigd moet worden en stelt het gehele pakket aan maatregelen niet ter discussie. Wel wil het LMSO aandacht vragen voor een aantal nadelige gevolgen die voor geneeskundestudenten onevenredig groot zijn.

Lees meer

Masterstudenten gaan meer investeren in eigen opleiding

Studenten die een mastergraad willen behalen gaan zelf meer investeren in hun eigen opleiding. Met de invoering van een sociaal leenstelsel maakt de basisbeurs in de masterfase plaats voor leningen tegen gunstige voorwaarden. De opbrengsten die dit oplevert, worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer