Coschappen lopen is vaak stress

Een belangrijke fase in de studie geneeskunde vormen de coschappen, waarin de student stage loopt op verschillende afdelingen van een ziekenhuis. Mirjam van Lohuizen onderzocht hoe studenten in deze fase leren, en of hun leergedrag van invloed is op hun prestaties en stress.

Analyse van studentgedrag in onderwijs vreemde taal

Siti Mina Tamah deed onderzoek naar studentgedrag in leesonderwijs in een vreemde taal. Haar focus lag daarbij op de betrokkenheid van de studenten in de groepsinteractie en het type informatie dat de studenten alleen en samen gebruiken om de teksten te begrijpen. Daarbij keek ze naar de relatie tussen

‘Niksen en slapen is goed voor de examenresultaten’

Ruim 205.250 leerlingen doen in mei Centraal Schriftelijk Eindexamen. Hersen- en geheugenonderzoeker Erno Hermans van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft advies voor de voorbereiding.

Onderwijs en zorg & welzijn slaan handen ineen

Onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in Oost-Nederland gaan intensief samenwerken om te zorgen dat het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk in de toekomst beter zullen aansluiten. Daarnaast slaan zij hun handen ineen om

Sociaal leenstelsel voor masterstudenten

Studenten die een mastergraad willen halen kunnen straks gebruik maken van een sociaal leenstelsel. Dit stelsel van goedkope leningen komt in de plaats van de basisbeurs in de masterfase.

Minder vrouwen blijven thuis om te zorgen

In 2010 waren er 318 duizend vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer per week. Dat is een forse afname ten opzichte van tien jaar eerder. In 2001 ging het nog om 755 duizend vrouwen.