Geen zakkenvuller maar vakkenvuller

Winkelbediende en vakkenvuller zijn de populairste bijbanen van onderwijsvolgende jongeren. Onder jongens komt vakken vullen het meest voor, bij meisjes staat winkelbediende op nummer één.

Abenteuer im SupermarktFotocredits: Martin Roell (cc)

In totaal hadden 871 duizend onderwijsvolgende jongeren in 2011 naast hun studie betaald werk voor 1 uur of meer per week.

Proefstuderen aan Erasmus Universiteit

Precies 650 leerlingen uit VWO-5 en -6 van scholen uit de regio Rotterdam komen op de Erasmus Universiteit Rotterdam een of twee dagen proefstuderen.

Erasmus Proefstuderen 2013

Op deze dagen volgen de aankomende studenten speciaal voor hun gemaakte hoor- en werkcolleges. Voorafgaand maken zij een opdracht of lezen een wetenschappelijke tekst. Zo maken zij diepgaand kennis met de opleiding van hun keuze.

Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel

Het kabinet wil €1,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen bijdrage te vragen voor hun studie. Om ervoor te zorgen dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen, blijft de aanvullende beurs bestaan en wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd.

Verkort hbo trekt vooral mbo-gediplomeerden

Eerstejaars studenten in het hbo in studiejaar 2011/’12 die kozen voor een verkort studieprogramma zijn veelal afkomstig uit het mbo. Ze zijn ouder en vaker vrouw dan de eerstejaars in de vierjarige hbo-opleidingen en ze kiezen vaker voor een deeltijdopleiding.

Kies een studie die bij je past

Minder uitval door een niet-passende studiekeuze, betere ondersteuning bij het kiezen van de juiste studie en studenten trekken die het beste uit zichzelf willen halen.

Matching aan de Universiteit Utrecht

Dat beoogt de Universiteit Utrecht. Bachelorstudenten die per 1 september 2013 in Utrecht komen studeren, moeten daarom een matchingstraject doorlopen.