Betaalde seks met minderjarigen

Crimineel

In het afgelopen jaar zijn net zo veel klanten van 16- en 17-jarigen vervolgd voor seks tegen betaling als in de 14 jaar daarvoor. Sinds de strafbaarstelling, in 2000, werden er 61 klanten veroordeeld. Het werkelijk aantal klanten ligt naar verwachting aanmerkelijk hoger. Opsporen en vervolgen De opsporing en vervolging van klanten moet een blijvende … Lees meer

‘Minimumstraffen zijn niet effectief, betekenis is vooral symbolisch’

Ondanks forse kritiek van de Raad van State, gaat het kabinet door met de invoering van minimumstraffen voor zware delicten. Mr.dr. Nico Kwakman, strafrechtjurist aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft kritiek op het wetsvoorstel, maar kan er ook begrip voor opbrengen. ‘De effectiviteit van de wet is twijfelachtig, maar de symbolische betekenis is groot. Het kabinet geeft hiermee een krachtig signaal af – en dat is zijn goed recht.’

Lees meer