Gesjoemel met uitlaatgassen zorgt voor extra ziekte

uitlaat

Gesjoemel van autofabrikanten met de uitstoot van auto’s zorgt voor extra ziekte en vroegtijdige sterfte in Nederland. Doordat auto’s niet aan de Europese uitstootnormen voldoen, gaan bewoners aan drukke straten gemiddeld twee en een halve maand eerder dood. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van cijfers van het RIVM. Stikstofoxiden Het Nederlandse wagenpark … Lees meer

Milieudefensie waarschuwt voor extra luchtvervuiling rond snelwegen

Milieudefensie laat weten dat de verhoging van de maximumsnelheid op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen wel degelijk nadelig is voor de luchtkwaliteit. Zaterdag 1 september 2012 gaat de snelheidsverhoging op veel snelwegen in. Volgens verkeersminister Schultz van Haegen levert dit geen problemen op voor de luchtkwaliteit en het milieu. “Onzin,” reageert Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Door het harder rijden wordt de lucht viezer en ongezonder en de schade aan het klimaat groter.”

Lees meer

‘Groen gas zo vertrouwd als groen gras’

“Groen gas moet net zo gewoon worden als groene stroom. Of, nog beter, net zo vertrouwd als groen gras.” Dat zei staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vrijdag 1 juni 2012 in Groningen waar hij de eerste groengasgestookte bedrijfsauto’s van Gasunie de weg op hielp. De feestelijkheid viel samen met de landelijke Groengas Dag.

Staatssecretaris Atsma en Geert Graaf, lid van de Raad van Bestuur van de Gasunie, vlaggen de eerste van 21 onderhoudswagens uit die op groen gas rijden.

Het nationale gastransportbedrijf neemt vandaag 21 onderhoudswagens in gebruik die rijden op groen gas. Ze vervangen modellen die op (fossiele) dieselolie reden. De bedoeling is dat Gasunie uiteindelijk z’n hele wagenpark (284 bedrijfsauto’s) laat rijden op groen gas. Een gasgestookte motor stoot veel minder roet en stikstofoxide uit dan een conventionele dieselmotor. Wanneer het gas afkomstig is uit vergisting van mest en/of afvalstoffen, draagt het bovendien bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Lees meer

Luchtkwaliteitprognoses voor fijnstof en stikstofdioxide

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. Uit de tweede NSL monitoringsronde “luchtkwaliteitprognoses voor 2011 en 2015”, blijkt dat op een beperkt aantal locaties overschrijdingen van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen kunnen voorkomen. Op veel andere locaties liggen de concentraties daar net onder, dit vormt een risico voor het tijdig voldoen aan de grenswaardes.

Lees meer

Spandoekprotest langs A10-west tegen opheffen 80-kilometerzone

Milieudefensie en bewoners langs de A10-west in Amsterdam protesteren, woensdag 14 december 2011, tegen het kabinetsplan om 80-kilometerzones op snelwegen in en rond steden op te heffen. Aan een flatgebouw pal langs de snelweg hangen klimmers van Milieudefensie grote spandoeken op die duidelijk maken dat de aanwonenden niet zitten te wachten op nog meer vieze lucht en geluidsoverlast. Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over het voorstel.

Lees meer

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010

De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden zijn in 2010 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken van voorgaande jaren. Incidenteel kwamen wel hoge concentraties voor, zoals verhoogde fijnstofconcentraties als … Lees meer