Opnieuw minder bospaddenstoelen

Eekhoorntjesbrood

Het aantal paddenstoelen in de Nederlandse bossen neemt nog steeds af. Vooral Mycorrhiza-vormende soorten waaronder de cantharel, vliegenzwam en eekhoorntjesbrood – doen het als groep slecht. Dit blijkt uit de nieuwste analyses van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling van deze paddenstoelensoorten hangt samen met het stikstofgehalte in de bodem en de droogte … Lees meer

Ongezond veel stikstof in Nederlands milieu

Nederland heeft te veel stikstof in het milieu, en dat is ook slecht voor de volksgezondheid. Met haar beleid tegen mestoverschotten en luchtverontreiniging wist de overheid in voorgaande jaren de situatie wel te verbeteren, maar die goede ontwikkeling lijkt te stagneren. De Gezondheidsraad pleit bij de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken voor een intensivering van het stikstofbeleid, en daardoor een schoner milieu en minder gezondheidsproblemen.

Lees meer

Nieuwe aanpak van stikstof goed voor natuur en economie

Voor 128 natuurgebieden met de Europese Natura 2000 status is het mogelijk om bedrijfsontwikkeling te combineren met natuurdoelen. Teveel stikstof is schadelijk voor de natuur en maakt het steeds moeilijker voor bedrijven om een natuurvergunning te krijgen. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt de stikstofuitstoot naar beneden gebracht en extra geïnvesteerd in natuurkwaliteit. Dat is gunstig voor de natuur, maar het systeem is zo ingericht dat het ook ruimte biedt aan nieuwe bedrijvigheid.

Lees meer