Sterfte-registratie ziekehuizen blijft onvergelijkbaar

Ziekenhuis X te Y maakt in 2011 haar sterftecijfers voor vijftig diagnoses openbaar. Dat moet van de Inspectie Gezondheidszorg. Die cijfers betreffen gemiddelden voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Ze worden vergelijkbaar gemaakt tussen de ziekenhuizen door de cijfers te corrigeren voor diagnosen, leeftijd en geslacht. In vakjargon heten deze cijfers Hospital Related Standardized Mortality Rates (HSMR’s). Ziekenhuis X heeft twee problemen.