Sterftecijfers Alysis Zorggroep over 2009

Zoals aangekondigd maken ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) dit jaar hun absolute sterftecijfers over 2009 openbaar.