Oorlog en vrede vragen om verschillende leiders

“Ik ben een oorlogspresident.”, zei George W. Bush vaak. Bestaat er dan een onderscheid tussen oorlogs- en vrede-presidenten? Wetenschappers hebben ontdekt dat dat inderdaad zo is.

Tijden van oorlog vragen om een ander type leider dan tijden van vrede. Een team van onderzoekers onder leiding van Brian Spisak en Mark van Vugt van de Vrije Universiteit Amsterdam stellen in het tijdschrift PLoS ONE dat er een biologisch bepaalde hormonale verbinding is tussen leiderschapsgedrag en bijbehorende gezichtskenmerken.

Voetbalcommentator gebruikt etnische stereotypen

Nederlandse voetbalcommentatoren maken gebruik van hardnekkige stereotypen ten aanzien van voetballers van Surinaamse en Latijns-Amerikaanse afkomst. Dat concludeert Jacco van Sterkenburg (Universiteit Utrecht) in zijn promotieonderzoek naar etniciteit in de sportmedia.

Stereotypen beïnvloeden onze waarneming

Op straat zien we geen individuen, maar mannen, vrouwen, autochtonen, allochtonen… Dat proces heet sociale categorisatie. We nemen mensen die we nog niet kennen voornamelijk waar in termen van hun categorielidmaatschap, in plaats van