Nieuwe techniek om hartinfarcten te voorkomen

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een techniek ontwikkeld waarmee ze aderen diep in het hart beter in beeld kunnen brengen. Met deze ‘speurneus’ is niet alleen te zien of iemand plaque heeft in zijn aderen, maar ook of zich in die plaque nieuwe bloedvaten vormen.

Off-label gebruik van stents in kaart gebracht

Na een dotterbehandeling plaatsen medici stents niet alleen bij patiënten voor wie de stents bewezen geschikt zijn (on-label gebruik), maar ook bij mensen die buiten deze groep vallen (off-label gebruik). Dan gaat het vaak om patiënten die te maken hebben met complexe situaties, zoals meervoudige vaatafwijkingen, vaatafwijking bij vertakking, of aandoeningen als diabetes. In sommige gevallen is dit de enige mogelijkheid van behandeling.

Biologische oplosbare stent in kransslagader bij patiënt

Voor het eerst in Nederland is een oplosbare stent (scaffold) ingebracht bij een patiënt in de dagelijkse praktijk, dus buiten onderzoeksverband om. Dit gebeurde tijdens een dotterbehandeling door cardioloog Maarten Jan Suttorp in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Hij bracht de oplosbare medicijnafgevende stent via de pols in, met als voordeel dat er maar een klein sneetje gemaakt hoefde te worden.

Deze innovatieve manier van opereren (minimaal invasief) gebeurt dagelijks in het St. Antonius Ziekenhuis. Het gebruik van de nieuwe oplosbare stents is van groot belang voor de behandeling van hartziekten in de toekomst.

Nieuwe stent effectief bij ouderen en patiënten met diabetes

Tegenwoordig gebruiken ziekenhuizen een nieuwe stent bij dotterbehandelingen van kransslagadervernauwingen. Deze Genous-stent heeft een laag met antistoffen waardoor het behandelde bloedvat snel bedekt raakt met lichaamseigen cellen. Zo wordt tegengegaan dat er opnieuw een vernauwing optreedt of dat er zich stolsels gaan vormen.

Biologisch afbreekbare stents ook bruikbaar in de slokdarm

Patiënten met moeilijk behandelbare slokdarmvernauwingen kunnen nu ook met biologisch afbreekbare stents behandeld worden. Dat concludeert MDL-arts in opleiding Petra van Boeckel van het UMC Utrecht. Zij promoveert op donderdag 26 mei 2011.

Gebruik van stent bij blokkades van slokdarm en galwegen

Petra van Boeckel onderzocht het gebruik van verschillende typen stents bij onder meer geblokkeerde galwegen en slokdarmvernauwingen. Ze keek onder meer naar de veiligheid en effectiviteit van een gewone stent en een biologisch afbreekbare stent bij patiënten met slokdarmvernauwingen.

Stent is veilig voor patiënten jonger dan 70 jaar

Het plaatsen van een stent in een vernauwde halsslagader lijkt voor mensen jonger dan zeventig jaar even veilig te zijn als een operatie aan het bloedvat. De minimaal invasieve behandeling komt daarmee beschikbaar