Zerit: Strikte beperking gebruik

Het gebruik van Zerit (stavudine) bij volwassenen en kinderen moet worden beperkt tot een zo kort mogelijke behandeling wanneer er geen alternatieven zijn. Stavudine (Zerit) geeft op langere termijn ernstige bijwerkingen als lipoatrofie