Affective startle modulatie als maat voor emotionele regulatie

Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Voor de ontwikkeling van effectievere behandeling is meer inzicht nodig in de neurobiologische oorzaken. Hiervoor is het gebruik van proefdieren op dit moment nog noodzakelijk.