‘Geef werkgevers subsidie voor stageplaatsen’

De MBO Raad pleit samen met VNO-NCW en MKB-NL in SBB-verband voor een subsidieregeling voor werkgevers die mbo’ers een stage willen bieden. Het benodigde geld daarvoor moet vrijgemaakt worden uit het budget voor bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Meer kansen voor mbo jongeren

MBO-scholen gaan alleen nog opleidingen aanbieden waarvoor in de regio voldoende arbeidsmarktperspectief is. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) om de kansen van jongeren met een mbo-diploma op de arbeidsmarkt te vergroten.

Groene sector blijft investeren in vakmensen

De ruim 30.000 leerlingen binnen het groene mbo-onderwijs hebben over het algemeen nog weinig problemen met het vinden van een stageplek. Regionaal en sectoraal zijn er verschillen waar te nemen, maar de trend is nog steeds gunstig blijkt uit onderzoek door kenniscentrum Aequor. Dit in tegenstelling tot veel niet-groene sectoren waar leerlingen door de economische crisis steeds moeilijker een geschikte stageplek vinden.

Einde Stoutfonds nabij

Het Stoutfonds, dat boetes betaalt voor werkgevers die stages aanbieden aan illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen, heeft de finish in zicht. Woensdag 2 mei 2012  deed de Haagse rechtbank uitspraak in de zaak van Kelvin, de stagiair die bij de Triodos Bank stage wilde lopen, maar dit op grond van zijn verblijfsstatus niet mocht.

‘Henk Kamp doet Start Foundation te kort’

Donderdagavond 5 april 2012 was minister Henk Kamp in debat met Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, inzake het aanbieden van stages aan jongeren zonder permanente verblijfsvergunning.

Kamp en Asscher over stage illegale mbo´ers.

Tijdens dit debat kwam het door Start Foundation opgerichte Stoutfonds ter sprake. Dit Stoutfonds betaalt boetes die stagebieders krijgen wanneer ze dergelijke jongeren stage laten lopen.

Medisch Spectrum Twente start 3 nieuwe leerafdelingen

Woensdag 30 november 2011 ondertekenden Saxion, ROC van Twente en ziekenhuis Medisch Spectrum Twente een samenwerkingsovereenkomst voor de start van 3 (nieuwe) leerafdelingen. Het formeren van Leerafdelingen is onderdeel van ‘Excellente Zorg’. Medisch Spectrum Twente wil verpleegkundig excelleren door een bijdrage te leveren aan het verbeteren van kwalitatieve- en veilige verpleegkundige patiëntenzorg.

Onderwijs en zorg & welzijn slaan handen ineen

Onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in Oost-Nederland gaan intensief samenwerken om te zorgen dat het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk in de toekomst beter zullen aansluiten. Daarnaast slaan zij hun handen ineen om