Wetenschappelijk onderzoek naar sportregels

Sportbonden doen er goed aan hun regels te bekijken in het licht van EU-regelgeving. Dat voorkomt verrassingen. Dit betoogt dr.drs. Robert C.R. Siekmann, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Law (ESL), in zijn oratie ‘Wat is sportrecht? Een herijking van begripsinhoud en terminologie’.