Blauwe Kaart beloont sportief gedrag

Blauwe kaaart

In het aankomende voetbalseizoen 2014/’15 wordt sportief gedrag bij alle competitiewedstrijden van de F-, E- en D-pupillen beloond met De Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben verenigingen de kans om de tegenstander De Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee ze het team belonen voor de sportieve wedstrijd. Blauwe kaart Het doel van de … Lees meer

Flinke stappen naar een veiliger sportklimaat

Geweld op het sportveld is niet acceptabel. Daarom heeft minister Edith Schippers (Sport) in 2011 het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK) gestart opdat iedereen met plezier kan sporten en zichzelf kan zijn zonder geweld of intimidatie. Dit plan wordt uitgevoerd door NOC*NSF, de KNVB en de KNHB.

Lees meer

Intensivering van maatregelen tegen geweld in de sport

Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over geweld op de sportvelden. Minister Schippers heeft daarom in december 2012 en maart 2013 een topberaad georganiseerd met de sportsector, verschillende ministeries, politie, het OM en gemeenten.

Lees meer

Zwaardere straffen bij geweld tegen scheidsrechters

Bij geweld tegen scheidsrechters kan het Openbaar Ministerie de strafeis vergelijkbaar stellen aan de straf die geëist wordt bij geweld tegen ambtsdragers en professionals. Binnen sportclubs worden voor iedereen op en rond het veld – ook voor ouders van jeugdleden – duidelijke gedragsregels opgesteld.

Lees meer