Flinke stappen naar een veiliger sportklimaat

Geweld op het sportveld is niet acceptabel. Daarom heeft minister Edith Schippers (Sport) in 2011 het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK) gestart opdat iedereen met plezier kan sporten en zichzelf kan zijn zonder geweld of intimidatie. Dit plan wordt uitgevoerd door NOC*NSF, de KNVB en de KNHB.

Intensivering van maatregelen tegen geweld in de sport

Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over geweld op de sportvelden. Minister Schippers heeft daarom in december 2012 en maart 2013 een topberaad georganiseerd met de sportsector, verschillende ministeries, politie, het OM en gemeenten.

Erasmus Sport in Rotterdam

Wie als student wil sporten, gaat voortaan naar Erasmus Sport. Dat is de nieuwe naam van de Stichting Studentenvoorzieningen Rotterdam (SSVR), die donderdag 30 juni 2011, met logo, officieel wordt onthuld door de bekende Rotterdamse NBA-basketballer Francisco Elson en voormalig Major-League

Spiritualiteit werkt in de sport

De media besteden steeds meer aandacht aan spiritualiteit in de sport en bij sporters, maar boeken erover zijn zeldzaam. Daar brengt Erica Krijgsman verandering in. Ze behandelt een aantal belangrijke thema’s op het gebied van sport en sportbeleving in het boek Spiritualiteit werkt in de sport.