Vrijwel alle ziekenhuizen houden spoedzorg

“De concentratie van complexe spoedeisende zorg zal gevolgen hebben voor het profiel van de spoedzorg (SEH), maar vrijwel ieder ziekenhuis houdt spoedzorg. Alleen in stedelijk gebied, met veel ziekenhuizen relatief dicht bij elkaar, kan het zijn dat niet meer ieder ziekenhuis spoedzorg aanbiedt. Maar ook dan is de goede en snelle bereikbaarheid van spoedzorg in alle gevallen gewaarborgd.” Dat zegt Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op recente publiciteit.

Patiëntenfederatie NPCF wil meer openheid over kwaliteit spoedzorg

Een derde van de mensen die het afgelopen jaar gebruikmaakten van spoedzorg, had een geheel of gedeeltelijk negatieve ervaring. Dat komt deels omdat niet altijd de juiste diagnose wordt gesteld. Ook hadden veel mensen van tevoren andere verwachtingen van de geboden zorg en de wachttijden.

Spoedzorg AWBZ bekostigen via toeslag en ZZP

Spoedzorg voor cliënten in de AWBZ kan het beste met een cliëntgebonden toeslag bekostigd worden die bovenop het ZZP in rekening wordt gebracht. Dat voorstel doet de NZa in haar verantwoordingsdocument Spoedzorg.

Wat weet u van de kwaliteit van spoedzorg?

Patiëntenfederatie NPCF start woensdag 4 juli 2012 een meldactie over spoedeisende zorg. Wat weten mensen van de kwaliteit van spoedzorg? Is duidelijk waar men terecht kan met een acuut medisch probleem en maken mensen de juiste keuzes? Met de meldactie wil de NPCF in beeld brengen wat mensen weten en vinden van de spoedzorg in Nederland.

Standby tarief en eigen bijdragen: oplossing voor spoedposten

Stel, in een spoedpost zijn een huisartsenpost en een Spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis opgegaan. De gezamenlijke organisatie ontvangt een standby tarief per inwoner uit het verzorgingsgebied. De spoedpost ontvangt dat bedrag ongeacht het aantal patiënten dat zij ontvangt.

Daarnaast ontvangt de organisatie van elke patiënt een eigen bijdrage van twintig euro. Dat kan zonder gevaar voor de volksgezondheid zo blijkt uit twee studies: patiënten met spoedklachten laten zich niet weerhouden door zo’n bedrag om naar de spoedpost te gaan.