Zorgverzekeraars onaangenaam verrast door verhoging solvabiliteitsvereisten

Naar aanleiding van de recente besluitvorming over het risicovereveningssysteem 2010 is door het Ministerie van Financiën besloten om de solvabiliteitsvereisten voor de zorgverzekering te verhogen met 1 procentpunt. Deze verhoging kwam voor de zorgverzekeraars volledig uit de lucht vallen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dan ook direct gereageerd met een brief aan De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën. Voor het eerst wordt nu afgeweken van de geldende solvabiliteitseis van 8% zoals deze geldt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit zonder voorafgaand overleg en zonder dat kennis kon worden genomen van de daarvoor ingebrachte argumenten.

Lees meer