Internationale jongerenprojecten verbeteren arbeidskansen

Jongeren leren veel van internationale jongerenprojecten in Europa. Ze leren communiceren in een vreemde taal, en verschillende sociale vaardigheden waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Youth in Action, een subsidieprogramma van de Europese Commissie dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert.

Lees meer

Actief ouder worden en solidariteit tussen generaties

Het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties is officieel geopend. Kernboodschap tijdens de opening: het vergrijzingsvraagstuk moeten we met elkaar oplossen.

Die boodschap werd benadrukt door een verrassende openingshandeling: vier puzzelstukken -symbool voor de vier generaties– werden in elkaar gelegd. Waar we vroeger drie generaties hadden, zijn dat er tegenwoordig vier: jeugd, volwassenen, vitale ouderen en kwetsbare ouderen. Alle vier moeten zij een bijdrage leveren aan de opgave die ons te wachten staat.

Lees meer

Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang

Het verschil in individuele zorguitgaven tussen jong en oud over een kalenderjaar wordt onder invloed van medische innovaties steeds groter. Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang.

Dat stelt RIVM-medewerker Albert Wong in zijn proefschrift ‘Describing, Explaining and Predicting Health Care Expenditures with Statistical Methods’, waarop hij vrijdag 16 maart 2012 promoveert aan de Universiteit van Tilburg.

Lees meer

Preventieve maatregelen populairder dan harde aanpak achteraf

Om de veiligheid in ons land te vergroten, zien Nederlanders meer heil in preventieve maatregelen dan in een hardere aanpak achteraf. Zo vindt ruim driekwart van de Nederlanders dat we beter kunnen voorkomen dat jongeren crimineel gedrag gaan vertonen dan ze hard te straffen als ze de fout in gaan.

Lees meer