Veel dikke kleuters zijn jaren later nog steeds te dik

Kleuters met extreem overgewicht blijken jaren later vaak nog steeds te zwaar. Dit geldt vooral voor kinderen uit sociaaleconomisch achtergestelde gezinnen. Zij hebben een vier maal hogere kans op continu overgewicht dan kinderen met een betere sociaaleconomische achtergrond.

Lees meer

Situatie Nederlandse families niet zorgwekkend

Met Nederlandse families gaat het, in tegenstelling tot wat media en politiek uitstralen, best goed. Dit stelt prof.dr. Pearl Dykstra in haar inaugurele rede ‘Families: In alle staten?’ Zij vergeleek Nederlandse families met die in de landen om ons heen en bestudeerde ze in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de relaties tussen kinderen, ouders en grootouders. Beleidsvoorzieningen van een land blijken invloed te hebben op de omgang tussen generaties. Dykstra aanvaardt met haar rede op vrijdag 27 januari 2012 het ambt van hoogleraar Empirische Sociologie in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Lees meer

Mensen voelen zich gezonder in buurten met veel saamhorigheid

Hoe meer cohesie bewoners in hun woonbuurt ervaren, hoe gezonder zij zichzelf ook zien. Dat blijkt uit het proefschrift van sociologe Sigrid M. Mohnen van de Universiteit Utrecht. Zij toonde niet alleen het verband aan tussen zogenoemd sociaal kapitaal in buurten en de subjectieve gezondheid van de bewoner, maar gaf hiervoor ook een verklaring. Mensen in gezellige buurten bewegen (fietsen, lopen, klussen of tuinieren) meer en dit verklaart het verband in belangrijke mate.

Lees meer

Grote subsidie voor onderzoek naar elite tweede generatie Turken

Onderzoeker dr. Maurice Crul heeft een prestigieuze individuele Europese subsidie van 1,25 miljoen euro binnengehaald. De European Research Grant, onderdeel van het 7th Framework Program, is bedoeld voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar de opkomende Turkse tweede generatie elite die in Europa is geboren. Crul stapt voor de coördinatie van dit onderzoek over van de Universiteit van Amsterdam naar de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het daarin ondergebrachte onderzoekscentrum voor Citizenship, Migration and the City (CIMIC).

Lees meer