Vakbond

Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald. Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 55 duizend minder dan een jaar daarvoor. Dit is het laagste aantal sinds 1991, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mannen en vrouwen Wel is er een verschuiving opgetreden in

GroenLinks wil een Wet Werk en Zekerheid

GroenLinks wil drie bestaande regelingen samenvoegen tot één nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Dit maakt lijsttrekker Jolande Sap dinsdag 7 augustus 2012 bekend tijdens een werkbezoek bij Roteb in Rotterdam. Het gaat om de Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand.

Gemeenten draaien op voor gevolgen van het kabinetsbeleid

Gemeenten draaien op voor de gevolgen van het kabinetsbeleid van de komende jaren. Het kabinet gebruikt haar bezuinigingsopgave als aanleiding voor grootschalige veranderingen en vernieuwingen in o.a. de sociale zekerheid en zorg.

Ouderen zonder baan moeilijk aan de slag

Het aandeel werkende 55-plussers is de afgelopen jaren flink gestegen van 34 procent in 2000 tot 49 procent in 2010. Dit percentage zal de komende jaren verder toenemen, vooral omdat meer vrouwen blijven werken, maar ook omdat uittreedroutes minder aantrekkelijk zijn gemaakt.

Acture bespaart Nederland ruim 5 miljoen euro aan Ziektewetuitkeringen

Acture heeft als private uitvoerder sociale zekerheid over het laatste jaar de Nederlandse samenleving bijna vijf miljoen euro bespaart aan ziektewetuitkeringen. Dit blijkt uit een vergelijking tussen publieke en private uitvoering van de ziektewetuitkering voor uitzendkrachten.

Nieuwe Wajong: minder jongeren in de uitkering

De gewijzigde wetgeving voor jonggehandicapten leidt tot een kleine daling van het aantal jongeren dat er gebruik van maakt. De verwachting is dat er over 2010 ongeveer 1000 mensen minder in de Wajong terechtkomen.