Sociale werkplaatsen vervangen verlichting scholen gratis

Tientallen scholen in Nederland hebben het afgelopen jaar de verlichting van hun schoolgebouwen gratis laten ombouwen zodat deze geschikt zijn voor zuinigere lampen. Door deze energiezuinigere lampen besparen de scholen jaarlijks duizenden euro’s op hun energierekening. Geld dat direct kan worden besteed aan extra lesmiddelen voor kinderen.

Bezuinigingsplannen sociale werkplaatsen van tafel

In het lenteakkoord om de crisis aan te pakken is de bezuiniging van 100 miljoen euro in 2013 op de sociale werkplaatsen van tafel. GroenLinks, D66 en CU hebben dat afgedwongen in de onderhandelingen.

Verbeterpunten Wet Werken naar Vermogen

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) vindt dat de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) werkgevers onvoldoende steunt om mensen aan een reguliere baan te helpen. Dit terwijl werkgevers hard nodig zijn om de wet tot een succes te maken. Schoonmaakbedrijven zoeken al jaren de samenwerking op met de sociale werkvoorziening.

Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van het aantal mensen dat vanuit de Wsw in de schoonmaakbranche is gaan werken. Het werk in de schoonmaakbranche is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitermate geschikt. OSB is wel positief over één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Zorg en wetenschap in een academische werkplaats

Onderzoekers van de VU en zorgprofessionals van ’s Heeren Loo gaan samenwerken in een academische werkplaats. De ondertekening van het convenant op 20 december 2011 vormt het officiële startschot. In de academische werkplaats wordt samengewerkt rondom verschillende thema’s. Zoals over ontwikkeling en het ouder worden van mensen met een beperking. En ook de afstemming van zorg en ondersteuning op het individu en het zichtbaar maken van resultaten van goede zorg.

Sociale werkvoorzieningsbedrijven succesvoller

De sociale werkvoorzieningsbedrijven hebben in 2010 meer mensen met een beperking aan de slag geholpen bij een gewone werkgever. Ondanks de economische crisis ging 31% aan de slag bij een gewone werkgever. In 2009 was dit nog 28%. De voorzitter van Cedris, mevrouw Leemhuis-Stout noemt het ‘hoopgevend’ dat werkgevers ‘ook in economisch krappe tijden mensen een kans willen geven’.

Teleurgesteld over onderzoek toekomst sociale werkvoorziening

De Haagse wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid & Economie) heeft teleurgesteld gereageerd op het rapport waarin de toekomst van de Sociale Werkvoorziening is onderzocht. Volgens Kool wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe gemeenten moeten

De mensen van de sociale werkplaats

Bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, de spanning stijgt. Kruispunt TV volgt het wel en wee van de mensen van de Tomingroep in Hilversum. Wat voor mensen werken er en wat betekent het werk voor hen?