Uitstapprogramma voor prostitutie

prostitutie

Prostituees kunnen straks in heel Nederland hulp en ondersteuning krijgen als ze willen stoppen met prostitutie. Dat is mogelijk dankzij subsidie die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beschikbaar heeft gesteld voor zogeheten uitstapprogramma’s voor prostituees. Dankzij een bijdrage van 3 miljoen euro per jaar kan de komende vier jaar vanuit twaalf regio’s worden gezorgd … Lees meer

Boekje over meedoen voor mensen met een verstandelijke beperking

“Als je thuis blijft dan word je eenzaam, dan blijf je altijd alleen.” Het NIVEL heeft een boekje uitgebracht door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Het boekje gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen door werk, hobby’s of het ontmoeten van vrienden. Maar bijvoorbeeld ook door wonen in een wijk.

Lees meer

Risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland betrekkelijk laag

Volgens Europese criteria is het aantal inwoners met risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland naar verhouding gering. Ook zijn er vergeleken met de andere EU-landen relatief weinig mensen die deel uitmaken van een huishouden dat (zeer) moeilijk rond kan komen.

Lees meer

Gezondheid slechter van lesbische vrouwen, homo’s en biseksuelen

Lesbische vrouwen, homomannen en biseksuelen (LHB’s) in Nederland lopen meer risico op psychische problemen en een slechtere gezondheid dan hetero’s. Dat concluderen MOVISIE-onderzoekers José Renkens, Hanneke Felten en Judith Schuyf. Zij zetten Nederlands en internationaal onderzoek op een rij. Senior onderzoeker Schuyf berekent dat dit jaarlijks meer dan 300 miljoen euro kost.

Lees meer

‘Pesten is nooit gezond. Pesten los je op in de groep’

Op 24 november 2011 publiceerde psychologe Guldberg op de opiniesite www.spiked-online.com een stuk over pesten, dat ook op de NRC-website verscheen onder de titel “Pesten is gezond, ook voor de slachtoffertjes”. In één dag leverde dat al meer dan 60 reacties op. Maar klopt Guldbergs analyse van pesten wel, vragen Gijs Huitsing en René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen zich af?

Lees meer