prostitutie

Uitstapprogramma voor prostitutie

Prostituees kunnen straks in heel Nederland hulp en ondersteuning krijgen als ze willen stoppen met prostitutie. Dat is mogelijk dankzij subsidie die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beschikbaar heeft gesteld voor zogeheten uitstapprogramma’s voor prostituees. Dankzij een bijdrage van 3 miljoen euro per jaar kan de komende vier jaar vanuit twaalf regio’s worden gezorgd

Boekje over meedoen voor mensen met een verstandelijke beperking

“Als je thuis blijft dan word je eenzaam, dan blijf je altijd alleen.” Het NIVEL heeft een boekje uitgebracht door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Het boekje gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen door werk, hobby’s of het ontmoeten van vrienden. Maar bijvoorbeeld ook door wonen in een wijk.

Gezondheid slechter van lesbische vrouwen, homo’s en biseksuelen

Lesbische vrouwen, homomannen en biseksuelen (LHB’s) in Nederland lopen meer risico op psychische problemen en een slechtere gezondheid dan hetero’s. Dat concluderen MOVISIE-onderzoekers José Renkens, Hanneke Felten en Judith Schuyf. Zij zetten Nederlands en internationaal onderzoek op een rij. Senior onderzoeker Schuyf berekent dat dit jaarlijks meer dan 300 miljoen euro kost.