De ideale leider is masculien

Het mannenkabinet van Rutte sluit aan bij onze verwachtingen van leiders in crisistijd. Als het economisch slecht gaat willen we sterke, masculiene leiders. Bazen die dominant zijn, zeggen waar het op staat, die hun

Meidenvenijn effectiever aangepakt

Het machtsspel van een meidenkliek kan leiden tot ernstige probleemsituaties. Het lespakket Meidenvenijn is niet fijn! probeert pestgedrag onder meisjes te bestrijden en te voorkomen. Zo’n 500 scholen,

Inkomensongelijkheid maakt niet ongelukkiger

In landen met veel inkomensongelijkheid is men, in tegenstelling tot veelgehoorde opvattingen daarover, niet ongelukkiger. Dit concludeert Maarten Berg in zijn proefschrift Geluk in landen: een empirische studie

Geluk zit niet in de genen

De keuzes die mensen maken in hun leven hebben meer invloed op hun geluksgevoel dan hun genen en persoonlijkheid. Dat concluderen Ruud Muffels (Universiteit van Tilburg), Bruce Heady (Melbourne University)