Testosteron beïnvloedt sociaal gedrag

Het proefschrift van Peter Bos laat zien dat ondanks de ontwikkeling die het menselijke brein heeft doorgemaakt tijdens de evolutie, dit orgaan en het gedrag dat het voortbrengt, in belangrijke mate gevoelig is voor de effecten van testosteron. Meer specifiek blijkt uit de gerapporteerde studies dat testosteron de neurale reactie versterkt op geluiden van huilende baby’s, op het zien van angstige en onbetrouwbare gezichten, en in het vooruitzicht van een beloning. Ook lijkt testosteron de communicatie tussen de boven- en onderliggende hersenstructuren te verminderen.

Balanceren op één been

Counselling begint meestal met de formulering van een hulpvraag. Wat wil je en waar heb je de hulp van een counsellor bij nodig? Nog helemaal niet makkelijk om dat in één vraag te formuleren. Voor iedereen is de vraag weer anders, maar één woord komt in bijna alle hulpvragen terug en dat is ‘balans’. Iedereen wil ‘lekker in balans’ zijn. En ik moet toegeven, dat klinkt goed.

Bij ‘lekker in balans’ zie ik die reclame voor me met een slanke vrouw balancerend op een paal terwijl ze met 1 vinger een pak suikervrije drinkyoghurt omhoog houdt. De zon schijnt, haar knappe man en schattige kinderen kijken bewonderend toe en de hond rent vrolijk rond.

Tja, zo willen we allemaal wel in balans zijn. “Wat bedoel je daar precies mee, balans?” vraag ik in mijn rol als counsellor. Waar het vaak op neer komt is dat we een heel volle agenda hebben en diverse rollen vervullen. We willen uitblinken in ons werk, de relatie goed houden, er zijn voor de kinderen en alles doen wat nodig is om gezond en fit en mooi te blijven, en vooral ook veel ontspannen en genieten. Dat is me nogal een wensenlijstje.

Arrogantie en verkeerde trots leiden tot racisme en homofobie

Racisme en homofobie hangen deels af van het soort trots van degene met de vooroordelen, zo ontdekten onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn berichtten hierover in de laatste uitgave van Personality and Social Psychology Bulletin.

“Deze studie toont aan dat hoe we over onszelf denken direct van invloed is op hoe we denken over anderen”, zegt VU-psycholoog Claire Ashton-James, die het onderzoek leidde. “Ons onderzoek biedt nieuwe hoop in de strijd tegen vooroordelen als racisme en homofobie en werpt nieuw licht op de menselijke psychologie.”

Jongvolwassenen drinken meer in gezelschap van stevige drinker

Jongvolwassenen drinken meer alcohol als ze zich in gezelschap bevinden van leeftijdsgenoten die flink alcohol drinken. NWO-onderzoeker Helle Larsen heeft dit verband voor het eerst wetenschappelijk aangetoond door jongvolwassenen te observeren in een tot café omgebouwd onderzoekslab. Ze promoveert op 19 maart 2012 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Topmanager juist niet machtsverslaafd

Managers op hoge posities verlangen veel minder naar macht dan hoogopgeleiden op lagere posities dan altijd is aangenomen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Intermediair onder ruim duizend hoogopgeleiden in samenwerking de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg. Het resultaat is opmerkelijk, omdat de psychologie er altijd van uit is gegaan dat machtsverlangen juist toeneemt naarmate mensen hoger klimmen op de maatschappelijke ladder.

(Plaatsvervangende) schaamte veroorzaakt door bedreigd zelfbeeld

Schaamte kan worden begrepen vanuit een bedreigd zelfbeeld. Schaamte draait om zowel een slecht persoonlijk zelfbeeld als om een slechte reputatie. Mensen kunnen zich ook plaatsvervangend schamen omdat het gedrag van een groepslid slecht op hen afstraalt, of omdat zij zichzelf inleven in de schaamtevolle positie van een ander. Door plaatsvervangende schaamte kunnen mensen sneller leren van de fouten van anderen.

Macht corrumpeert niet

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is macht in de eerste plaats geen corrumperende kracht. Het gevoel van macht geeft mensen niet alleen het idee dat ze hun doelen kunnen bereiken, maar zorgt er ook voor dat ze zich makkelijker positief sociaal gedragen. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gerben Langendijk in zijn proefschrift getiteld ‘Power, Procedural Fairness & Prosocial Behavior’. Langendijk promoveert aan de Open Universiteit en verdedigt zijn proefschrift vrijdag 13 januari 2012 in Heerlen.