Wereld Downsyndroom Dag

Woensdag 21 maart is het Wereld Downsyndroom Dag. Deze dag is al in 2006 in Nederland geintroduceerd. Toen is in het bij zijn van princes Maxima de eerste dag gehouden. Stichting Downsyndroom (SDS) is er trots op dat een Nederlands initiatief nu wereldwijd erkend is door de VN.

21 maart is niet zomaar gekozen. Downsyndroom ontstaat doordat het 21ste chromosoom niet 2 maar 3 keer aanwezig is.

Lees meer

Boekje over meedoen voor mensen met een verstandelijke beperking

“Als je thuis blijft dan word je eenzaam, dan blijf je altijd alleen.” Het NIVEL heeft een boekje uitgebracht door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Het boekje gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen door werk, hobby’s of het ontmoeten van vrienden. Maar bijvoorbeeld ook door wonen in een wijk.

Lees meer

Veel ouderen zien als een berg op tegen de kerstdagen

Gezellige, feestelijke dagen met familie en vrienden. Dat zou Kerstmis moeten zijn. Veel ouderen zien echter als een berg op tegen de kerstdagen. Maar liefst twintig procent van de 70-plussers (ruim 400.000 senioren) zegt blij te zijn als de feestdagen voorbij zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds. Veel van deze senioren zijn extreem eenzaam en krijgen met kerst geen bezoek. Juist om die mensen in de donkere dagen een hart onder de riem te steken, start het Ouderenfonds een speciale kaartjesactie.

Lees meer

Buurtsteunpunt vermindert eenzaamheid

De ‘Bij Bosshardt’ buurtsteunpunten van het Leger des Heils slagen er daadwerkelijk in eenzame mensen te bereiken en hen het gevoel te geven er bij te horen. Dit blijkt uit een onderzoek ‘Bij Bosshardt’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam dat het Leger des Heils 30 november 2011 aangeboden heeft aan de staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten.

Lees meer