Groene schoolpleinen zullen leeropbrengst vergroten

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Leiden hebben samen 700.000 euro gekregen om onderzoek te doen naar hoe groene schoolpleinen een gezonde ontwikkeling van kinderen op basisscholen kunnen bevorderen en het leerrendement kunnen vergroten. Zij gaan onderzoeken hoe een groen schoolplein, met extra planten en bomen, effectief ingezet kan worden in het onderwijsleerproces en welke expertise bij leerkrachten (in opleiding) nodig is om dit te bereiken.

Dreigend tekort aan sociaal geneeskundigen

Er zijn meer dan 4000 sociaal geneeskundigen in Nederland. Hun werk is belangrijk, maar weinig zichtbaar en dreigt steeds minder populair te worden. Om tekorten te voorkomen moeten er meer worden opgeleid.