Stereotypen beïnvloeden onze waarneming

Op straat zien we geen individuen, maar mannen, vrouwen, autochtonen, allochtonen… Dat proces heet sociale categorisatie. We nemen mensen die we nog niet kennen voornamelijk waar in termen van hun categorielidmaatschap, in plaats van