Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd.

33 miljoen voor 3 technische universiteiten

Staatssecretaris Zijlstra stelt 33 miljoen extra beschikbaar aan de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente) voor de verbetering van het onderwijs. Het geld wordt onder meer besteed aan het vergroten van het studiesucces door de inzet van

Kwaliteit van het onderwijs is op juiste koers

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) zetten de komende tijd vol in op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het Onderwijsverslag van de inspectie onderstreept de noodzaak van de maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog gaat nemen om de kwaliteit te

Passend onderwijs voor ieder kind

Meer ruimte voor scholen om passend onderwijs voor ieder kind vorm te geven. Dat is de kern van ‘passend onderwijs’ laat minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer weten. Scholen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elk kind