Computermodel voor het simuleren van hartafwijkingen

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een interactief hulpmiddel ontwikkeld voor een beter begrip van de hart- en vaatfysiologie. Met het computerprogramma CircAdapt kan de gebruiker bijvoorbeeld hartafwijkingen nabootsen om vervolgens onder andere de stroomsnelheid, bloedvolumes en druk te simuleren.

Lees meer

Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd.

Lees meer

Kwaliteit van het onderwijs is op juiste koers

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) zetten de komende tijd vol in op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het Onderwijsverslag van de inspectie onderstreept de noodzaak van de maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog gaat nemen om de kwaliteit te

Lees meer