Kabinet bundelt krachten tegen kindermishandeling

Medici, jeugdzorg en justitie gaan bij een melding van kindermishandeling gelijktijdig onderzoek doen naar het kind en de gezinssituatie. Met 1 gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders. Deze nieuwe – van oorsprong Amerikaanse – multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat kinderen sneller en beter worden geholpen. Met deze nieuwe aanpak gaan we in Nederland in de praktijk ervaring opdoen.

Preventie van het Shaken Baby Syndroom

Jaarlijks komen 80 kinderen binnen op de eerste hulp met ernstig hersenletsel. Bij zo’n 30 kinderen blijkt dit een direct gevolg te zijn van ernstig schudden, 3 á 4 kinderen overlijden jaarlijks in Nederland ten gevolge hiervan.