Toeval hoort bij wetenschap

Het negeren van onverwachte onderzoekswaarnemingen die er schijnbaar niet toe doen, is niet alleen vruchteloos, maar ook onvruchtbaar voor de wetenschap: het helpt niet en het houdt nieuwe ontwikkelingen tegen waar ze voor het oprapen liggen.

Moleculen

Daarom moet het toeval worden gezien als serieuze aanjager van vernieuwende inzichten in de wetenschap waaruit maatschappelijk nuttige innovaties kunnen voortvloeien.

Creativiteit en serendipiteit in de wetenschap

Bij Amsterdam University Press verschijnt volgende week het boek Psychologie van de wetenschap. Creativiteit, serendipiteit, de persoonlijke factor en de sociale context. De auteur is Pieter J. van Strien, emeritus hoogleraar psychologie bij de RUG.