Ouderen kunnen met mobiele alarmering met een veilig gevoel naar buiten

Veel ouderen, chronisch zieken en gehandicapten durven niet zelfstandig naar buiten omdat ze bang zijn te vallen of onwel te worden. Een mobiele telefoon is te ingewikkeld en hulp is niet altijd in de buurt. Met Casev mobiele personenalarmering is er nu een eenvoudig te bedienen alarmtoestel dat ouderen met een veilig gevoel naar buiten laat gaan. Iedereen kent wel het “halszendertje” waarmee iemand in een verzorgingshuis de verpleging kan oproepen in geval van nood. Maar eenmaal buiten de woonkamer (ca. 25 meter) werkt dit systeem niet meer! Met Casev mobiele alarmering kunnen ouderen altijd en overal hulp inroepen, zowel binnen als buiten. Casev mobiele alarmering werkt met een GSM/GPS module. Een zorgcentrale handelt de alarmmeldingen af.

Lees meer

Specialist ouderengeneeskunde regisseert zorg rond kwetsbare ouderen

Verpleeghuisgeneeskunde staat aan de vooravond van grote veranderingen binnen haar vakgebied. Het is niet voor niets dat het onlangs is omgedoopt tot ‘specialisme ouderengeneeskunde’. Want de specialist ouderengeneeskunde van de nabije toekomst zal zich op kwetsbare ouderen en chronische zieken met complexe aandoeningen richten, ongeacht hun indicatie en hun verblijfplaats. Dus niet alleen meer in een verpleeghuis, maar ook in het verzorgingstehuis, ziekenhuis, een hospice of in nauwe samenwerking met de huisarts, thuis.

Lees meer

Ruimte voor de klinisch geriater

Huisartsen en mantelzorgers zien de klinisch geriater als een belangrijke expert in de specialistische behandeling van kwetsbare ouderen. Hij overziet het totaal van de klachten en biedt daardoor een antwoord op veel lastige vragen. Ziekten bij ouderen hebben vaak andere verschijningsvormen en symptomen dan bij jongeren. Ouderen hebben bovendien vaak meerdere aandoeningen naast elkaar.

Lees meer