Kwaliteit darmonderzoek verder verbeterd

Maag-darmpatiënten in Máxima Medisch Centrum krijgen sinds kort bij een darmonderzoek (endoscopie) sedatie op maat (een roesje) niet langer door de MDL-arts maar door een speciaal opgeleide sedatie anesthesiemedewerker toegediend.

Dit gebeurt onder supervisie van een anesthesioloog. Hierdoor stijgt de kwaliteit van het darmonderzoek en is het prettiger voor de patiënt.

Lees meer

Nieuw, beter alternatief voor “roesje” bij zieke kinderen

Kinderen die in het ziekenhuis een onderzoek of vervelende behandeling moeten ondergaan, krijgen op dit moment vaak een “roesje” om ze rustig te houden. Uit promotieonderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat de veiligheid van deze procedure ondermaats is en vaak ook niet effectief, waardoor medische verrichtingen onnodig vaak falen of oncomfortabel zijn.

De grote meerderheid van de Nederlandse kinderartsen is bang voor complicaties bij het “roesje”. Terecht: in twee gevallen leidde het “roesje” de afgelopen jaren tot het overlijden van een kind. Kinderarts-intensivist Piet Leroy van het Maastricht UMC+ bracht voor zijn proefschrift niet alleen de problemen in beeld, maar ontwikkelde samen met collega’s ook een nieuwe richtlijn die inmiddels erkend is als landelijke standaard in Nederland.

Lees meer