Gemeenten en scholen openen nieuwe aanval op schooluitval

De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening) wil schooluitval nog verder terugdringen. Daartoe ondertekent de wethouder donderdag 15 maart 2012 namens 9 gemeenten in de regio Haaglanden een convenant met VO-scholen, ROC’s en het ministerie. Na ondertekening stelt het Rijk jaarlijks aan de regio Haaglanden € 4 miljoen beschikbaar om het aantal uitvallers zonder diploma terug te dringen.

Nieuwe afspraken tegen schooluitval

Minister Van Bijsterveldt wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot minder dan 25 000 per jaar in 2016. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren maakt zij vanaf maandag 12 maart 2012 nieuwe afspraken met scholen en gemeenten in het hele land.

Aantal schoolverlaters zonder diploma in 10 jaar gehalveerd

De intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen zonder startkwalificatie bijna gehalveerd van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011. In Europees verband behoort Nederland hiermee tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Mede door de afnemende schooluitval is de jeugdwerkloosheid in Nederland slechts in geringe mate opgelopen en is deze relatief laag in vergelijking met omringende landen. Dit schrijft minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag 15 februari aan de Tweede Kamer.

30 miljoen extra voor aanpak voortijdig schoolverlaten

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is een topprioriteit van het kabinet. Daarom wordt er vanaf 2012 30 miljoen euro extra ingezet voor jongeren met gestapelde problemen en geen opleiding meer volgen. Zo krijgen jongeren binnen de school intensieve begeleiding gericht op het behalen van een startkwalificatie.

Drie kwart voortijdig schoolverlaters vindt op termijn een baan

Voortijdig schoolverlaters vinden uiteindelijk minder vaak een betaalde baan dan schoolverlaters met een startkwalificatie. In 2008 had 72 procent van de voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2004/’05 een baan. Van degenen met een startkwalificatie had 92 procent in het vierde jaar na schoolverlaten