In de aanval tegen de uitval in het vmbo

Eind september 2011 is aan Bart Eigeman, wethouder Talentontwikkeling bij de gemeente Den Bosch, de eindrapportage van het Einstein4All project overhandigd. Dr. Wendy Kicken, universitair docent bij CELSTEC