Risicoleerlingen profiteren extra van goede relatie met leerkracht

Risicoleerlingen, zoals leerlingen met een lage sociaaleconomische status en kinderen met leerproblemen profiteren meer dan andere kinderen van een goede relatie met hun docent. Leerkrachten blijken echter minder vriendelijk en ondersteunend te zijn voor storende kinderen, terwijl deze kinderen zelf niet minder vriendelijk zijn voor de leerkracht.

Aantal zeer zwakke basisscholen op laagste punt ooit

Het aantal zeer zwakke basisscholen is opnieuw verder gedaald. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment zijn er nog zo’n 26 zeer zwakke scholen, dat is 0,4% van het aantal basisscholen.

Docenten praten anders met migrantenouders over schoolprestaties kind

Nederlandse ouders stimuleren hun kinderen anders om goed te presteren op school dan ouders met een migratieachtergrond. De visie van docenten sluit vaak beter aan bij die van Nederlandse ouders. Dit leidt ertoe dat de communicatie op school met migrantenouders moeizaam verloopt, concluderen NWO-onderzoekers Mariëtte de Haan, Inge Wissink en Ed Elbers van de Universiteit Utrecht.

Sportieve jongeren presteren beter op school

Jongeren die meer sporten – op wat voor niveau dan ook – presteren beter op school. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Laura Jonker. Door het sporten verbeteren jongeren hun vermogen tot zelfregulatie, oftewel: ze leren zelf hun doel te bepalen, zelf te beslissen wat er nodig is om dat doel te bereiken en in te schatten of ze al hard genoeg gewerkt hebben. Deze vaardigheden komen ook in de schoolbanken van pas.