Pedagogisch-didactische visie verschilt per middelbare school

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs nemen steeds meer het initiatief om het onderwijs op hun school te vernieuwen. Zij doen dit naar aanleiding van landelijk beleid, maatschappelijke veranderingen, schoolinterne ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De gewenste vernieuwingen hebben vaak consequenties voor het pedagogisch-didactisch handelen van docenten.

Lees meer

Wetgeving medezeggenschap op scholen doeltreffend

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen.

Op 99% van de scholen zijn medezeggenschapsraden (MR’s) aanwezig, die een geaccepteerde en gewaardeerde functie kennen en serieus genomen worden door de leden en door het bevoegd gezag.

Lees meer

Scholen moeten asbest opsporen

Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een asbestinventarisatie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie van asbest op scholen. Ouders, schoolpersoneel en andere betrokkenen kunnen vanaf donderdag 26 januari 2012 op internet zien of ‘hun’ schoolgebouw al op de aanwezigheid van asbest onderzocht is.

Lees meer

Verplicht register voor leraren en schoolbestuurders

Alle leraren en schoolbestuurders moeten zich registreren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit onderwijsregister worden hun kennis en kunde opgenomen. Het moet op dezelfde manier gaan werken als het BIG –register voor de zorg. Dat zal GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver voorstellen tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Klaver wil dat de overheid dit register instelt.

Lees meer

Wetsvoorstel passend onderwijs naar de Tweede Kamer

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school krijgen in de toekomst een passende plek binnen het onderwijs. Jarenlang is gewerkt aan een nieuw wettelijk systeem voor extra ondersteuning van leerlingen in het onderwijs. Vandaag heeft minister Van Bijsterveldt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer