Van hielprik tot voorlichting

Consultatiebureaus en schoolartsen (de jeugdgezondheidszorg) zouden in de toekomst vaccinaties, screeningen en signalering van problemen met gezond opgroeien standaard aan elk kind moeten blijven aanbieden.

jgz-kleinStaatssecretaris Martin van Rijn en hoogleraar Micha de Winter.

Daarnaast moet ook preventieve voorlichting over o.a. gezond eten en gezond gewicht beschikbaar zijn voor alle kinderen.

Lees meer