Tips stimulering scholing lager opgeleiden

TNO onderzocht hoe lager opgeleide werknemers gestimuleerd kunnen worden voor scholing. Scholing volgen is voor lager opgeleide werknemers geen vanzelfsprekendheid. Scholing is echter een belangrijk middel om (laagopgeleide) werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Zorgsector kan personeel behouden met meer scholing

Scholing blijkt een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die ervoor zorgt dat werknemers in de zorg werkzaam blijven. Acht op de tien werknemers geven aan scholing een belangrijke arbeidsvoorwaarde te vinden. Het vak kan professioneler worden